TwojInternet.pl

Strona wielotematyczna

Ubezpieczenia w branży transportowej

Wykonując usługi transportu drogowego trudno uniknąć ryzyka. Można jednak zadbać o odpowiednie ubezpieczenia. Dzięki właściwie wybranej ochronie ubezpieczeniowej właściciel firmy transportowej może uniknąć skutków ewentualnych szkód.

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowym

Najpopularniejsza polisa ubezpieczeniowa w branży transportowej to OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. W prowadzeniu działalności przewozowej jest ona niezwykle ważna. Dzięki niej w razie wystąpienia szkody można przenieść odpowiedzialność finansową na ubezpieczyciela. Mimo że nie jest to ubezpieczenie obligatoryjne, z pewnością warto je mieć. Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne. Niestety tanie polisy, które wybiera większość przedsiębiorców, nie są w stanie zapewnić im dostatecznej ochrony.
Polisa OCP obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną przewoźnika w transporcie drogowym za szkody, które powstały podczas wykonywania zawartej umowy przewozu – z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu. Ubezpieczenie obejmuje, więc takie zdarzenia, jak kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie towaru oraz opóźnienie dostawy.

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie cargo pozwala chronić mienie, czyli towary transportowane przez przewoźnika. Takim ubezpieczeniem objęty jest przewóz ładunków, począwszy od chwili opuszczenia miejsca nadania, aż do chwili dostarczenia na miejsce przeznaczenia. Ubezpieczenie cargo dotyczy także wszelkich niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego magazynowania towaru na trasie transportu.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki. Podstawowy obejmuje szkody, powstałe na skutek zdarzeń losowych takich, jak powodzie, pożary, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm oraz wypadek środka transportu. W przypadku zakresu rozszerzonego towar ubezpieczony jest także od szkód powstałych w wyniku zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od woli ubezpieczającego np. na skutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu.

Ubezpieczenie cargo może dotyczyć nie tylko pojedynczego ładunku, ale także wszystkich ładunków w określonym czasie.

Ubezpieczenia w branży transportowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę